« terug naar vorige pagina

Behandelwensen (formulier)

Lieve mensen,                                                                                                          Echtenerbrug, april 2020

Het zijn rare tijden.

Tijden waarin we blij zijn met onze gezondheid, maar ook bang kunnen worden om ziek te worden. En de gevolgen daarvan. Tijden waarin mensen nadenken over hun verleden en hun toekomst.

Ik kan me als uw huisarts voorstellen dat u daarover nadenkt of in gesprek gaat met uw naasten. Ik ga daar ook graag met u over in gesprek. (soms hebben we dat ook al gedaan) Ik wil u vragen om het gesprek voor te bereiden met uw naasten.

Bespreekt u onder andere:

– Hoe u in het leven staat

– Of u weleens heeft nagedacht over welke behandelingen u wel of niet meer wilt ontvangen

– Of u thuis verzorgd wil worden en hoe u denkt over het wonen in een verzorgings- of verpleeghuis.

– Of u wel of niet in een ziekenhuis opgenomen wil worden (bv: iets gebroken, buikpijn, benauwd, beroerte)

– Of u gereanimeerd zou willen worden

– Of u beademd zou willen worden

– Of er iemand is die over behandelingen kan beslissen, wanneer u dit zelf niet meer kunt.

(Dit heet een volmacht.)

Uw zorg- en behandelwensen opschrijven

U kunt uw wensen ook zelf opschrijven, eventueel met hulp. Er zijn verschillende verklaringen waarin u uw wensen kenbaar kunt maken. Onderaan heb ik een voorbeeld-verklaring toegevoegd. U kunt deze overnemen of aanpassen naar uw wensen.

Print de verklaring uit (of laat dat doen door uw naaste). Vul hem samen met uw naaste in en stuur de verklaring naar de huisartsenpraktijk (per post of per mail). Bewaar een kopie voor uzelf.

Ik voeg de verklaring toe aan uw dossier. Ik bel u om de verklaring te bespreken en ik overleg met u bij welke zorgverleners uw wensen ook bekend moeten zijn. (Zoals de thuiszorg en de Dokterswacht)

Van gedachten veranderd?

Het kan zijn dat u later van gedachten verandert of twijfelt aan uw beslissing. Het is goed om dit dan tegen uw familie en uw huisarts te zeggen. De huisarts kan dit makkelijk veranderen in uw dossier.

Meer informatie?

Via deze websites kunt u betrouwbare informatie vinden die u kan helpen nadenken over uw zorg- en behandelwensen. U zult op deze websites vaak de term ‘levenseinde’ tegenkomen. Ons doel is met u te praten over uw behandelwensen en niet zozeer over het levenseinde!

www.thuisarts.nl/levenseinde

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/levenseinde-en-euthanasie

 

Behandelwensen bij Corona

Het nieuwe Corona virus is voor jonge mensen (onder 40 jaar) meestal niet gevaarlijk,  maar bij kwetsbare ouderen kan het een serieuze bedreiging voor de gezondheid zijn. Artsen noemen mensen kwetsbaar als ze:

– In aanmerking komen voor de jaarlijkse Griepprik   (niet iedereen die in aanmerking komt, neemt hem ook)

– Dagelijks zorg nodig hebben (wassen/ aankleden/ andere verzorging)

Helaas is er geen medicijn tegen het nieuwe Corona virus; voorkomen is dus beter dan genezen.

 

Ik hoop dat het bespreken van uw wensen u rust geeft in deze onrustige tijd. Wij zijn altijd telefonisch bereikbaar om deze zaken met u te bespreken.

 

Namens het hele team,

Anna Nynke Hiemstra & Joost Bronswijk, huisartsen

behandelwensen-formulier