Nieuws

  • Per heden gaan wij werken met de SMS-service. Als u een afspraak heeft bij een van de huisartsen dan krijgt u één dag van tevoren een SMS-herinnering. In deze SMS staat uw afspraak, onder vermelding van datum en tijd. Heeft u een afspraak bij een van onze praktijkondersteuners (somatiek/GGZ), dan krijgt u twee dagen van tevoren een afspraakherinnering per SMS. 

    Voor u als patiënt heel handig om een herinnering te krijgen en voor ons als praktijk hopen we hiermee het aantal afspraken dat per abuis vergeten wordt te verminderen. 

    Het is voor ons als praktijk belangrijk dat we op de hoogte zijn van uw 06-nummer. Is dit nummer veranderd, hebben wij uw nummer niet of twijfelt u of deze goed in ons systeem staat? Dan kunt u dit doorgeven aan de assistente. Zij zorgt er voor dat uw nummer goed in het systeem komt te staan. Wij zullen jongeren boven de 16 jaar zelf SMS’en, voor zover het nummer bij ons bekend is.

    Wanneer u geen prijs stelt op deze SMS-herinnering, dan kunt u dit bij de assistente kenbaar maken. De SMS-service wordt dan in uw dossier geblokkeerd en u zult in de toekomst geen herinneringen per SMS meer ontvangen.