« terug naar vorige pagina

Tip of klacht melden

Suggesties zijn altijd welkom. U kunt suggesties mailen aan consultechtenerbrug@ezorg.nl

Heeft u een klacht over onze praktijk ?

Wij willen ons werk graag professioneel uitvoeren en vinden het belangrijk dat u ons vertrouwt. Natuurlijk is het mogelijk dat u geen goed gevoel heeft na contact met medewerkers van onze praktijk. U vindt bijvoorbeeld dat u niet serieus bent genomen of u heeft de praktijk niet goed kunnen bereiken. Wij willen dat dan graag zo snel mogelijk weten, zodat wij dit met u kunnen bespreken en we ervan kunnen leren.

Als u een klacht heeft, verzoeken wij u deze eerst te bespreken met de betrokkene. Dit kan persoonlijk op de praktijk, telefonisch (0514-541300), schriftelijk via het klachtenformulier dat u bij de assistente kunt opvragen of digitaal via een mail naar consultechtenerbrug@ezorg.nl

Eén van onze huisartsen neemt uw klacht dan in behandeling. De huisarts of een andere medewerker kan u bellen als uw klacht nog niet helemaal duidelijk is. Wij streven ernaar om uw klacht uiterlijk binnen 30 dagen in behandeling te nemen en af te ronden. Daarna geven we telefonisch of via een afspraak een reactie op uw klacht.

Bent u niet tevreden na afhandeling door de huisarts? Dan kunt u contact opnemen met De Stichting DOKh, de klachtencommissie waarbij de huisartsenpraktijk is aangesloten. Ook wanneer u uw klacht niet direct met de medewerkers uit onze praktijk wilt bespreken, kunt u uw klacht ook bij de DOKh indienen:

Stichting DOKh, afdeling klachten en geschillen. Robijnstraat 6, 1812 RB  Alkmaar. De DOKh is telefonisch te bereiken op (072) 5208325 en per mail via klachtenengeschillen@dokh.nl. Hun website is: http://www.dokh.nl/klachten-en-geschillen