« terug naar vorige pagina

Spoedgevallen

Tijdens kantooruren kunt u voor eerste hulp (wonden, kneuzingen en verbrandingen e.d.) altijd direct naar de praktijk komen. Als u van tevoren belt of laat bellen, houden wij rekening met uw komst.

Heeft u dringend medische hulp nodig, belt u dan het het algemene nummer van de praktijk (0514-541300) en toets voor spoed: 1

Buiten kantooruren kunt u zich tot de Dokterswacht Friesland wenden: Telefoon 0900 112 7 112

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!