« terug naar vorige pagina

Toestemming inzage patiëntgegevens

Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende arts, een andere apotheek of de huisartsenpost. Dan is het belangrijk dat die zorgverlener uw actuele medische gegevens kan inzien. Zo krijgt hij een goed beeld van uw medische situatie en krijgt u de juiste zorg.

Onze praktijk maakt daarom gebruik van een regionaal netwerk om elektronisch medische gegevens te delen met andere zorgverleners in de regio: De zorginfrastructuur van het LSP. Huisartsen, apotheken, medisch specialisten in ziekenhuizen en huisartsen op huisartsenposten kunnen via het netwerk actuele medische gegevens uit uw dossier opvragen. Zo hebben zij alle belangrijke informatie over uw gezondheid op elk moment snel bij de hand. Ook ‘s avonds, in het weekend en in spoedsituaties.

Uw huisarts mag uw medische gegevens alleen delen met andere zorgverleners als u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. En andere zorgverleners mogen de gegevens alleen inzien als dat nodig is voor uw behandeling. Indien u geen toestemming geeft of niets doet, kunnen uw gegevens niet worden uitgewisseld. Ook niet in noodsituaties.

U regelt deze toestemming bij voorkeur door online toestemming te geven via http://www.ikgeeftoestemming.nl of door het bijgevoegde toestemmingsformulier ingevuld en ondertekend in te leveren aan de balie bij uw huisartsenpraktijk.

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw huisartsenpraktijk. U kunt ook kijken op de website van de vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie: http://www.vzvz.nl